2011/Apr/13


ใกล้ถึงวันสงกรานต์กันแล้ว เต่เราได้เข้าถึงรากเหง้าและความสำคัญของประเพณีอันดีงามนี้หรือไม่ หรือเพียงแค่เห็นว่า ก็แค่สาดน้ำดับร้อน ก็เท่านั้นเอง
http://atcloud.com/stories/53574

Comment

Comment:

Tweet